Alman kolejlerinde okumak

Bir Alman kolejinde okumanın birçok avantajı vardır ve öğrencilerin bu ülkedeki ve hatta diğer ülkelerdeki en iyi üniversitelerde eğitim görmeleri için iyi bir fırsat olabilir. Alman kolejlerinde okumanın avantajları arasında şunlar sayılabilir:

 1. Çoğu kolejde ücretsiz eğitim
 2. En deneyimli profesörler tarafından eğitim
 3. Aralarından seçim yapabileceğiniz yüzlerce üniversite kursu
 4. Kültürel çeşitlilik ve dünyanın her yerinden öğrenciler
 5. Hem İngilizce hem de Almanca konuşabilme
 6. Almanya’da uygun yaşam maliyeti
 7. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birinde yaşama ve keşfetme fırsatı

Alman kolejlerinin kategori listesi

Bu ülkede aşağıdaki gibi dört tür kolej vardır:

M-Kurs Tıp Fakültesi Bölümü

Bu tür kolejler, Almanya’da tıp okumak isteyen adaylar için Alman kolejleri listesinde yer almaktadır. Tıp fakültelerindeki eğitimin ana odak noktası İngiliz dili, biyoloji, fizik ve kimyadır. Bu kolejlerin bir giriş sınavı vardır. M-kurs kolejlerinde okuduktan sonra Almanya’da eğitim almayı düşünen öğrenciler tıp, diş hekimliği, eczacılık, psikoloji, beslenme vb. alanlarda eğitimlerine devam edebilirler.

 • tıbbi
 • Diş
 • eczane
 • Biyoloji
 • biyokimya
 • mikrobiyoloji

T-Kurs Mühendislik Fakültesi Bölümü

t kurs kolejleri, matematik ve fizik alanında lise diplomasına sahip olan ve bu ülkede mühendislik, kimya ve ilgili bilimlerde eğitimlerine devam etmek isteyen kişiler içindir. Alman üniversitelerinde diploma ile öğrenim görmek için başvuran tüm yabancı uyruklu öğrenciler bu derslere katılmak ve final sınavlarına kabul edilmek zorundadır. Bu tür kolejlerde eğitim dili Almancadır.

 • makine Mühendisliği
 • İnşaat mühendisliği
 • Otomotiv Mühendisliği
 • elektrik Mühendisliği
 • Matematik
 • Fizik
 • İş bilişimi
 • Endüstri Mühendisliği
 • Proses ve malzeme teknolojisi

W-Kurs İşletme Fakültesi Bölümü

Alman üniversitelerinde yönetim ve ekonomi diploması ile okumak isteyen adayların, üniversiteye girmeden önce bu kolejlerde eğitim almaları gerekmektedir. Yönetim kolejlerindeki eğitimin ana odak noktası çoğunlukla ekonomi, matematik, işletme, toplum ve Alman dili gibi konulardır.

 • Ekonomi
 • İş bilişimi
 • Ekonomi
 • sosyal Bilimler
 • Sosyoloji
 • Turizm
 • politika Bilimi

G-Kurs Beşeri Bilimler Fakültesi Bölümü

Bu kolejler, Alman üniversitelerinde lisans düzeyinde okumak isteyen öğrenciler için başka bir hazırlık kursu sunmaktadır. Bu kolejlerin giriş sınavları daha çok Almanca diline odaklanır. Beşeri bilimler kolejlerinde hazırlık kurslarını tamamlayan öğrenciler, ilahiyat, edebiyat eleştirisi, sanat, arkeoloji, tasarım, tarih, gazetecilik vb. alanlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Alman kolejlerinde eğitim koşulları
Bu ülkedeki kolejlerde eğitim iki yarıyıla ayrılır, bu nedenle öğrenci kabulü yılda iki kez yapılır.

Bu ülkedeki kolejlere kabul aşağıdakilere dayanmaktadır:

Dil: Kolejlere kabul için, başvuru sahiplerinin en az B2 seviyesinde Almanca dil bilgisine sahip olmaları gerekir. Goethe, TestDaF, DSH veya TELC dil sertifikaları bu ülkedeki kolejler tarafından onaylanmaktadır.

Giriş sınavı: Bu kolejlerin bir Almanca dil sınavı vardır (adayların dil diploması olsa bile) ve başvuranın okumak istediği kursa bağlı olarak sınav maddeleri farklı olabilir (mühendislik fakültesi, matematik kursu ve yönetim koleji veya İngilizce dilinde beşeri bilimler).

Okul eğitimi: Bir Alman kolejinde okumak, yalnızca lise bitirme belgesine sahip adaylar için mümkündür. uni help web sitesindeki başvuru formunu doldururken adayın sertifikası düzenlenmemişse, üç ay içinde başka belgeler ekleyebilirler.

Son başvuru tarihi

Alman kolejlerine son başvuru tarihi yaz dönemi için 15 Ocak, kış dönemi için 15 Temmuz’dur ancak bu tarihler üniversiteye göre değişiklik gösterebilir.

Alman kolejlerinde okumak için gerekli belgeler

Alman kolejlerine kaydolmak isteyen adayların belge sunması gerekir. Bu belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Kabul başvuru formu
 • Lise mezuniyet belgesinin tercüme edilmiş ve noter onaylı sureti
 • Eğitimin tüm aşamaları hakkında ayrıntılı bilgi içeren Almanca akademik özgeçmiş (ilkokuldan itibaren)
 • Ebeveynlerden vekaletname (başvuru sahibi 18 yaşından küçükse)
 • Almanca dil sınavını geçmenin onaylı bir kopyası (en az B2 seviyesi)
 • Pasaport kopyası
 • Birkaç parça fotoğraf

Almanya’da üniversite ücretleri

Bir devlet kolejinde ders almak için öğrenim ücreti yoktur, ancak seçilen koleje bağlı olarak ücretler genellikle sömestr başına 100 € ile 400 € arasında değişir. Başvuru sahipleri, konut kirası, giyim, yemek vb. için aylık 700 Euro’yu dikkate almalıdır. Genellikle üniversiteye giderken sömestr boyunca çalışmanıza izin verilmez, ancak sömestr tatilinde çalışmak mümkündür. Üniversite öğrencileri genellikle burs almazlar.

 

almanca üniversite sınavları

Uluslararası başvuru sahipleri, Alman üniversiteleri için yeterli bilgi düzeyini doğrulayan üniversite yeterlilik sınavı Feststellungsprüfung’a girmelidir. Aslında FSP, bu ülkedeki kolejlerin eğitimi ile tamamen uyumlu bir dizi sınavdır. Örneğin, Coburg Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde adayların üç yazılı sınavı (Almanca, matematik, işletme veya ekonomi) ve beş sözlü sınavı (Almanca, matematik, işletme veya ekonomi, İngilizce ve bilgisayar bilimi) geçmesi gerekir. • Bu testin her bölümünün süresi yaklaşık 2,5 saattir.

Bahsi geçen maddelere ek olarak dilin ön koşullarını da sağlaması gerekmektedir. Alman kolejlerinde sunulan kursların çoğu Almancadır, bu nedenle başvuru sahipleri Almanca dil becerilerini göstermelidir. Bu amaçla Almanya’da iki üniversite giriş sınavı düzenlenmektedir. DSH (Almanya’da Almanca üniversite giriş sınavı) ve TestDaf.

Yukarıdakilere ek olarak, dersler İngilizce olarak işleniyorsa, becerilerinizi kanıtlamak için IELTS veya TOEFL belgelerine de ihtiyaç vardır.

Çoğu kolejde, kış ve yaz dönemleri için yılda iki kez başvurabilirsiniz. Genel olarak kış kaydı başvurularının 15 Temmuz’a kadar, yaz kaydı başvurularının ise 15 Ocak’a kadar yapılması gerekmektedir. Son başvuru tarihi farklı üniversiteler ve kurumlar için farklıdır. Her kurumun kendine göre gerekli belgeleri vardır ancak genel olarak aşağıdaki belgelere ihtiyaç duyulmaktadır ve bunları hazırlayıp White Future Company (Biaz Goljak) avukatlarına teslim ederek uzmanlarımız eşliğinde üniversite okumanın ilk adımını atabilirsiniz:

 • Lise diplomasının veya diplomasının onaylı kopyası
 • Yeterli dil becerisine sahip olduğunun kanıtı
 • Kayıt ücreti
 • Notların ve alınan derslerin çevirisi
 • Pasaportun fotokopisi

Almanya çalışma vizesi almak

White Future Company’deki (Biaz Goljak) meslektaşlarımız, Almanya çalışma vizesi almanızda size eşlik edecek. Bu bağlamda, Almanya çalışma vizesi almak için gerekli olan belgeleri hazırlayın:

 • başvuru Formu
 • Geçerli pasaport
 • İki adet fotoğraf
 • Bir Alman üniversitesinden kabul mektubu
 • Akademik kayıtlar
 • Almanca dil yeterlilik belgesi/Almanca dil öğrenimi sertifikası
 • Mali yeterlilik kanıtı (istenen miktar 8700 Euro veya 10250 ABD doları)
 • Sağlık sigortasına sahip olduğuna dair kanıt
 • Resmi belgelerin doğruluğunun beyanı

Comments are disabled.