Ingiltere'de Yaşam

Ingiltere Hakkında Bilgi

İngiltere birçok seyahatin, göçün ve yatırımın adresidir. Bu ülke 2020 yılında Avrupa Birliği’nden ayrılmış olsa da halen Birleşik Krallık’ın büyük bir bölümünü oluşturan gelişmiş ve bağımsız bir ülkedir. Bu ülke 2015 yılında GSYİH açısından beşinci sırada yer aldı. Öyle ki 2018 yılında bu ülkenin sıralaması üçüncü sıraya yükseldi. Ayrıca İngiltere’nin 2021’de dünyanın en büyük ekonomileri arasında yedinci sırada yer alması, bu ülkedeki işsizlik oranının yüzde 2,4’e ulaşmasına neden oldu. Bu ülke göç, eğitim, iş ve yatırım için en iyi ülkelerden biridir.

Coğrafi Konumu:

İngiltere, Büyük Britanya adasının güneydoğusunda yer alan bir ülkedir. Coğrafi olarak İngiltere’nin konumu şu şekildedir:

 • Kıtalararası Konum: İngiltere, Avrupa kıtasında yer alır. Büyük Britanya adası, Kuzey Denizi ile Avrupa anakarasına bağlanır.

 • Komşular: İngiltere, doğuda Kuzey Denizi ile kıyı komşusudur. Batısında Galler (Wales) ile sınırı vardır. Kuzeyinde İskoçya (Scotland) ve güneyinde İrlanda Denizi ile İrlanda Cumhuriyeti’nden ayrılan Kuzey İrlanda (Northern Ireland) bulunur.

 • Koordinatlar: İngiltere’nin en batı noktası olan Land’s End, 50°03’N enlemi ve 5°43’W boylamıyla belirlenir. En doğu noktası olan Lowestoft ise 52°28’N enlemi ve 1°45’E boylamıyla belirlenir.

 • Denizler: İngiltere, Kuzey Denizi ve Manş Denizi’ne kıyısı olan bir adadır. Manş Denizi, İngiltere’yi Fransa’ya bağlar.

İngiltere’nin coğrafi konumu, denizlere olan erişimi ve komşu ülkelerle olan bağlantıları sayesinde tarih boyunca stratejik bir öneme sahip olmuştur. Ayrıca, bu konum, ticaret, denizcilik ve kültürel etkileşimler açısından da önemli bir rol oynamıştır.

Nüfus ve Yönetim Şekli:

İngiltere, Büyük Britanya adasının bir parçası olan ve Birleşik Krallık’ın en büyük ülkesidir. İngiltere’nin nüfusu, 2021 tahminlerine göre yaklaşık 56 milyonun üzerindedir. Bu, Birleşik Krallık’ın toplam nüfusunun büyük bir kısmını oluşturur.

İngiltere, Birleşik Krallık içinde özel bir idari konuma sahiptir. Yönetim şekli, parlamenter demokrasi ile yönetilen bir anayasal monarşi olan Birleşik Krallık’ın parçasıdır. İngiltere, aynı zamanda Birleşik Krallık’ın siyasi ve idari merkezini oluşturur.

İngiltere’nin yönetimi, kraliyet ailesinin sembolik başkanı olan İngiltere Kralı veya Kraliçesi tarafından temsil edilir. Ancak, kral veya kraliçe devlet işlerinde doğrudan bir rol oynamaz. İngiltere’nin yasama, yürütme ve yargı organları vardır.

Yasama yetkisi, İngiltere Parlamentosu’na aittir. Parlamento, iki meclisten oluşur: Alt Meclis (House of Commons) ve Üst Meclis (House of Lords). Parlamento, İngiltere’deki yasaların oluşturulması ve kabul edilmesinden sorumludur.

Yürütme yetkisi, İngiltere Hükümeti tarafından yürütülür. Başbakan, İngiltere Hükümeti’nin başıdır ve genellikle hükümetin lideri olarak seçilir. Başbakan, İngiltere Kralı veya Kraliçesi tarafından atanır ve parlamentoda çoğunluğu elinde bulunduran siyasi parti lideri olur.

Yargı sistemi ise bağımsızdır ve mahkemeler aracılığıyla yürütülür. İngiltere’de üst düzey yargı organı İngiltere Yüksek Mahkemesi’dir.

İngiltere, ayrıca yerel yönetimlere de sahiptir. Ülke, çeşitli bölgelerde yerel otoriteler ve belediyeler tarafından yönetilir. Bu yerel yönetimler, yerel konuların yönetiminden ve hizmetlerin sağlanmasından sorumludur.

Sonuç olarak, İngiltere Birleşik Krallık’ın en büyük ülkesi olup, parlamenter demokrasi ile yönetilen bir anayasal monarşi sistemine sahiptir. Kraliyet ailesi sembolik bir rol oynarken, Parlamento ve

Hükümet İngiltere’nin yasama ve yürütme yetkilerini kullanır. Yerel yönetimler ise yerel düzeyde yönetimi sağlar.

Yaşam Standartları:

İngiltere, genellikle yüksek yaşam standartlarıyla tanınan bir ülkedir. İşte İngiltere’nin yaşam standartlarını etkileyen bazı faktörler:

 • Ekonomi: İngiltere, gelişmiş ve çeşitlendirilmiş bir ekonomiye sahiptir. Finans, hizmetler, bilim ve teknoloji, sanayi, turizm ve yaratıcı endüstriler gibi sektörlerde güçlü bir varlığa sahiptir. İş imkanları geniş ve ücret düzeyi genellikle yüksektir.
 • Gelir Düzeyi: İngiltere’deki ortalama gelir düzeyi, birçok sektörde rekabetçi ücretlerle birlikte genellikle yüksektir. Minimum ücret yasaları, çalışanların asgari bir gelir düzeyine sahip olmasını sağlar.
 • Eğitim: İngiltere, yüksek kalitede eğitim sistemine sahip bir ülkedir. İngiltere’de birçok üniversite dünya çapında saygın bir üne sahiptir. Ayrıca, ilköğretim ve ortaöğretimde de kaliteli eğitim imkanları sunulur.
 • Sağlık Hizmetleri: İngiltere, kamu sağlık hizmetlerinin (National Health Service – NHS) ücretsiz olarak sunulduğu bir ülkedir. NHS, vatandaşlara ve kayıtlı sakinlere geniş kapsamlı sağlık hizmetleri sunar. Özel sağlık sigortası da mevcuttur ve ek avantajlar sağlar.
 • Konut: İngiltere’de konut standartları genellikle yüksektir. Büyük şehirlerde yoğun apartman yaşamı yaygın olmasına rağmen, çeşitli konut seçenekleri bulunur. Konut maliyetleri, özellikle başkent Londra gibi büyük şehirlerde yüksek olabilir, ancak İngiltere genelinde farklı bölgelerde daha uygun maliyetli konut seçenekleri mevcuttur.
 • Kültürel Çeşitlilik: İngiltere, kültürel olarak zengin ve çeşitli bir ülkedir. Müzeler, tiyatrolar, galeriler, konserler ve festivaller gibi kültürel etkinliklere geniş erişim imkanı bulunur.
 • Ulaşım: İngiltere’de geniş bir ulaşım ağı bulunur. Toplu taşıma seçenekleri, tren, metro, otobüs ve tramvay gibi çeşitli alternatifler sunar. Yol altyapısı genellikle iyi durumdadır.
 • Güvenlik: İngiltere, genellikle güvenli bir ülke olarak kabul edilir. Suç oranları düşüktür ve polis hizmetleri etkili bir şekilde çalışır. Ülkenin sağladığı güvenlik önlemleri ve yasalar, bireylerin güvenliğini sağlamaya yöneliktir.
 • Sosyal Hizmetler: İngiltere, sosyal refah sistemine yatırım yapar ve vatandaşlarına çeşitli sosyal hizmetler sunar. Bu hizmetler arasında çocuk bakımı, yaşlı bakımı, engelli yardımları, işsizlik yardımları ve emeklilik hizmetleri gibi destekler bulunur.
 • Kültürel ve Rekreasyonel Aktiviteler: İngiltere, kültürel ve rekreasyonel aktiviteler açısından zengin bir ülkedir. Tarihi ve kültürel mirasıyla ünlüdür ve birçok turistik cazibe merkezi barındırır. Müzeler, sanat galerileri, tiyatrolar, spor etkinlikleri ve doğal güzelliklere erişim gibi çeşitli aktiviteler sunar.
 • Çevre Kalitesi: İngiltere, çevre koruma konusunda ciddi bir yaklaşım benimser. Sürdürülebilir enerji kaynaklarına yatırım yapar, atık yönetimi politikaları uygular ve doğal alanları korur. Genel olarak temiz bir çevre ve yaşanabilir şehirler sunar.
 • Beslenme ve Gıda Güvenliği: İngiltere’de beslenme standartları yüksektir ve gıda güvenliği önemli bir konudur. Gıda üretimi ve tedariki sıkı denetim altındadır ve vatandaşların sağlıklı gıdalara erişimi sağlanır.
ingiltere yaşam şartları

İş İmkanları:

İngiltere ekonomisi, çeşitli sektörlerde iş imkanları sunan güçlü bir ekonomiye sahiptir. Finans, turizm, sağlık, eğitim, hizmetler, bilim ve teknoloji gibi alanlarda iş olanakları mevcuttur. İngiltere, özellikle dünyanın en büyük finans merkezlerinden biri olan Londra ile finans sektörüne yönelik iş imkanları sunmaktadır. Ayrıca, yükseköğretim, araştırma ve inovasyon gibi alanlarda da İngiltere’de iş olanakları vardır.

Avantaj ve Dezavantajları:

İngiltere, tarihi ve kültürel zenginlikleri, dünya çapında ünlü üniversiteleri, gelişmiş sağlık hizmetleri, dinamik iş piyasası ve diğer birçok faktörle birçok avantaja sahiptir. Bununla birlikte, yüksek yaşam maliyetleri, iklim koşulları ve yoğun nüfus gibi dezavantajları da vardır.

Eğitim Sistemi:

İngiltere eğitim sistemi, dünya genelinde tanınan ve saygı duyulan bir sistem olarak kabul edilir. İngiltere’de eğitim, devlet okullarının yanı sıra özel okullar, üniversiteler ve dil okulları gibi farklı seçenekler sunar.

Eğitim sistemi, anaokulu ve devamı niteliğindeki ilkokul, ortaokul ve liselerden oluşur. Zorunlu eğitim süresi 5-16 yaşları arasındadır. İngiltere’de eğitim hem devlet okullarında hem de özel okullarda ücretli olarak sunulur.

İngiltere’de üniversite eğitimi de oldukça saygın ve dünya çapında tanınmaktadır. İngiltere’deki üniversiteler, yüksek öğrenim kurumları arasında dünya çapında saygın bir konuma sahiptir. Oxford, Cambridge, Imperial College London ve University College London gibi birçok üniversite dünya sıralamalarında yer alır.

İngiltere, eğitim kalitesi ve tanınmış üniversiteleri ile birçok avantaja sahiptir. Ancak yüksek öğrenim maliyetleri ve yaşam maliyetleri nedeniyle dezavantajları da vardır.

Geleneksel ve Kültürel Yapısı:

İngiltere’nin geleneksel ve kültürel yapısı oldukça zengin ve köklüdür. İngiltere, bir zamanlar büyük bir imparatorluk olduğundan, kültürel etkisi dünya genelinde hissedilir. İngiltere’de Shakespeare, Jane Austen, Charles Dickens, Virginia Woolf ve diğer birçok ünlü yazarın eserleri bulunur. Ayrıca, İngilizce, dünyanın en yaygın kullanılan dillerinden biridir ve İngiltere, İngilizce’nin doğduğu yer olarak bilinir. İngiltere’nin gelenekleri arasında polo, kriket, futbol, golf ve tenis gibi sporlar, çay saati, Noel kutlamaları, Cadılar Bayramı kutlamaları, Yeşiladam Festivali ve diğer birçok etkinlik bulunur.